martes, 21 de enero de 2014

II. edizioa. Zergatik?

Pertsona bere osotasunean hezi. Hori esaten du gure ikastetxeko Plangintza Estrategikoak. Eta bide horretatik abiatu ginen Hirukiden orain dela urte batzuk "Adimen anitzen" bidea hartuz. Gure ikasleak autonomoak, sortzaileak eta konprometituak izatea dugu helburu. Ikastetxean egiten diren ekintza guztiak helburu horiek betetzeko asmoz planteatuta daude. Era berean, Giza Eskubideen Astea pertsonaren dimentsio intrapertsonala, interpertsonala eta transzendentala lantzeko asmoz prestatuta dago. Hots, gure ikasleak mundu berri baten alde lan egiteko grina eta beharra sentitzeko oinarriak ezartzeko asmoz. Baina noizean behin komenigarria da gure ingurutik haratago begiratzea eta gertatzen diren injustizia egoerak baloratzea eta beraiekin enpatizatzea. Horretara dator aste honetako lan berezia, bai gela barruan, bai Tolosa mailan eskainiko ditugun bi mahai-inguruak.

Educar a la entera persona. Eso dice el plan estratégico de nuestro colegio. Y por ese camino nos adentramos en Hirukide cuando comenzamos a caminar por la senda de las "Inteligencias múltiples". Tenemos como objetivo es que nuestros alumnos  sean autónomos, creativos y comprometidos. Por ello todas las actividades que se realizan están planteadas en esa dirección. De la misma manera, la Semana de los Derechos Humanos pretende ahondar en las dimensiones interpersonal, intrapersonal y trascendental de la persona. Es decir, afianzar unos cimientos que animen a nuestros alumnos a trabajar por un mundo mejor. Pero de vez en cuando es conveniente mirar más allá de nuestra realidad y valorar y empatizar con las situaciones de injusticia que se dan. Es es el objetivo de esta semana, tanto en el trabajo en las aulas como en las mesas redondas que ofrecemos en Tolosa.

No hay comentarios:

Publicar un comentario